Skip to Content
Support
HekisIk zie scheuren in mijn daklicht, hoe kan dit?

Hekis

Ik zie scheuren in mijn daklicht, hoe kan dit?

Scheuren in onderdelen van acrylglas kunnen worden veroorzaakt door zogenaamde "spanningscorrosie".

Spanningscorrosie is een chemische en/of elektrochemische corrosie van het materiaal onder gelijktijdige invloed van een corrosiemiddel en statische trekspanning.

Tijdens de gebruiks-/levensduur van de raam kunnen zogenaamde huidspanningen worden gevormd op de oppervlakken als gevolg van temperatuur- en nat-/droog wisselingen. Deze zijn volkomen onschadelijk en leiden gedurende vele jaren gebruik (ervan uitgaande dat er regelmatig en op de juiste manier is gereinigd en onderhouden) ook niet tot schade. Als er echter reinigings- en onderhoudsmiddelen (corrosiemiddelen) worden gebruikt die ongeschikt zijn voor acrylglas, tasten ze het materiaal van de raam aan, wat uiteindelijk kan leiden tot de beschadiging van het raam.

VOORWAARDEN: Gebruik NOOIT agressieve schoonmaakmiddelen zoals glasreinigers, allesreinigers, schuurmiddelen of afwasmiddel. Gebruik ook nooit alcoholhoudende reinigingsmiddelen.

Heb je meer hulp nodig?

Stel een andere vraagHekis
Selecteer een ander product
Sitemap
SupportSupport & ServiceFrequently asked questionsWarrantyFind a dealer
Privacy PolicyCookie NoticeTerms & ConditionsTerms of Use