Skip to Content
Support
HekisHur kan jag registrera min produkt?

Hekis

Hur kan jag registrera min produkt?

Se till att du har tillgång till den produktinformation som krävs för registreringen.

För att registrera din produkt, vänligen ha följande information tillgänglig:

  • modell nummer

  • Artikelnummer / SKU

  • Serienummer

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaHekis
Välj en annan produkt
Innehåll
Sitemap
SupportSupport & ServiceFrequently asked questionsWarrantyFind a dealer
Privacy PolicyCookie NoticeTerms & ConditionsTerms of Use