Skip to Content
Support
HekisGuide: öppna och stäng Mini Heki Style

Hekis

Guide: öppna och stäng Mini Heki Style

Tryck på frigöringsknappen (1) och öppna samtidigt takluckan med fästet (2).

Öppna takfönstret helt

Skjut konsolen (2) till I-läget.

Öppna takfönstret till halvvägs position

Skjut konsolen (2) till position II.

Du kan trycka ner reglagen (3) på vänster och höger sida för att låsa det.

Öppna takfönstret till ventilationsläge

Skjut in fästet (2) i läge III.

Stängning av takfönstret

1
Skjut konsolen (2) till position IV.

2
För konsolen (2) med lätt tryck åt vänster och höger via spärrarna (4), så att takhuven är låst och konsolen (2) ligger på frigöringsknappen (1).

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaHekis
Välj en annan produkt
Sitemap
SupportSupport & ServiceFrequently asked questionsWarrantyFind a dealer
Privacy PolicyCookie NoticeTerms & ConditionsTerms of Use