Skip to Content
Support
HekisJag ser sprickor i mitt takfönster, hur är det möjligt?

Hekis

Jag ser sprickor i mitt takfönster, hur är det möjligt?

Sprickor på akrylglas-komponenter kan orsakas av så kallad "spänningskorrosion".

Spänningskorrosion är en kemisk och/eller elektrokemisk korrosion av materialet under samtidig påverkan av ett korrosionsmedel och statisk dragspänning.

Under fönstrets användningstid/livslängd kan så kallade hudspänningar bildas på ytorna, orsakade av temperatur- och våt/torrväxlingar. Dessa är helt ofarliga och leder inte heller till skador under många års användning (förutsatt att regelbunden och lämplig rengöring och underhåll har utförts). Om rengörings- och skötselmedel (korrosionsmedel) som är olämpliga för akrylglas används, angriper de emellertid fönstermaterialet, vilket i slutändan kan leda till att rutan förstörs.

DÄRFÖR: Använd ALDRIG aggressiva rengöringsmedel som glasrengöringsmedel, allrengöringsmedel, slipmedel eller diskmedel. Använd heller aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol.

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaHekis
Välj en annan produkt
Sitemap
SupportSupport & ServiceFrequently asked questionsWarrantyFind a dealer
Privacy PolicyCookie NoticeTerms & ConditionsTerms of Use