Skip to Content
Support
RUC RefrigeratorDisplay shows fault: W26
RUC Refrigerator

RUC Refrigerator

Display shows fault: W26

Reset the error by pressing the encoder button for 3 seconds until you hear a beep. (If you hold the button for too long you will turn the refrigerator off without resetting the error)

Detta kan endast repareras av ett auktoriserat reparationscenter.

Fortsätt att kontakta supporten för att lösa ditt problem.

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaRUC Refrigerator
Välj en annan produkt
Innehåll
Sitemap
SupportSupport & ServiceFrequently asked questionsWarrantyFind a dealer
Privacy PolicyCookie NoticeTerms & ConditionsTerms of Use