Skip to Content
Support
RUC RefrigeratorHur kan jag registrera min produkt?
RUC Refrigerator

RUC Refrigerator

Hur kan jag registrera min produkt?

Se till att du har tillgång till den produktinformation som krävs för registreringen.

För att registrera din produkt, vänligen ha följande information tillgänglig:

  • modell nummer

  • Artikelnummer / SKU

  • Serienummer

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaRUC Refrigerator
Välj en annan produkt
Innehåll
Sitemap
SupportSupport & ServiceFrequently asked questionsWarrantyFind a dealer
Privacy PolicyCookie NoticeTerms & ConditionsTerms of Use