Skip to Content
Support
RUC RefrigeratorThe device does not cool (power is present, display is lit)
RUC Refrigerator

RUC Refrigerator

The device does not cool (power is present, display is lit)

Detta kan endast repareras av ett auktoriserat reparationscenter.

Fortsätt att kontakta supporten för att lösa ditt problem.

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaRUC Refrigerator
Välj en annan produkt
Innehåll
Sitemap
SupportSupport & ServiceFrequently asked questionsWarrantyFind a dealer
Privacy PolicyCookie NoticeTerms & ConditionsTerms of Use